Formålet med denne uegennyttige kamp:

Det primære formål er vedblivende at arbejde for fuld ligestilling mellem kønnene.
I vor situation betyder det, at vi (bjørnene) vil kæmpe for at nå op på 50% 

Metoder:
I erkendelse af at flere af vore medlemmer ligger langt under den ønskede 50% grænse vil vi støtte og opmuntre de svage.

Denne proces er lang og trang, men vil uden ophør blive fortsat.
Een vej er den årlige mandefestationsdag på fars dag den 5. juni.
Her vil der også være mulighed for at glemme alt kævlet for en stund (indtil afhentningen).

 

Hvorfor denne kamp ?

Skriv og fortæl......